organizacje
i instytucje

Wsparcie dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Wnioski przyjmowane w trybie konkursowym i pozakonkursowym.
Więcej informacji »

wolontariusze pzu

Wsparcie dla pracowników Grupy PZU na realizację projektów społecznych. Wnioski przyjmowane w trybie konkursowym i pozakonkursowym.